วัดหนองก๋ายมอบโลงศพจำนวน 8 โลง ให้แก่วัดพระบาทท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 17 ส.ค. 2560

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการบริจาคโลงศพทั้งหมดที่ผ่านมา

วัดหนองก๋ายได้จัดพิธีมอบโลงศพให้แก่วัดพระบาทท่าผา
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม
บังสุกุล เจริญพระพุทธมนต์ให้แก่เจ้าภาพต่างๆ 
รวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวร ญาติสนิทที่ล่วงลับไปแล้ว
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8 โลงด้วยกัน คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 9,000 บาท

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้รับชม
ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน