วัดหนองก๋ายมอบโลงศพจำนวน 13 โลง ให้แก่มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน 20 ก.พ. 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการบริจาคโลงศพทั้งหมดที่ผ่านมา

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชนกรเป็นชาวไทยภูเขาซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ตลอดเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้พลักถิ่นชาวเมียนม่าเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก เมื่อเกิดความสูญเสียมักจะร้องขอความช่วยเหลือในด้านหีบศพมายังมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน แต่เนื่องจากมูลนิธิฯ เป็นองค์กรขนาดเล็ก บางครั้งจึงเกิดปัญหาที่หีบศพไม่เพียงพอต่อความต้องการ

จึงได้ติดต่อกับทางวัดหนองก๋ายเพื่อขอรับโลงศพสำหรับช่วยเหลือศพอนาถาและศพผู้ยากไร้จึงได้ทำการมารับมอบในวันนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือศพอนาถา ผู้ยากไร้ ชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายจึงได้นำภาพการมอบโลงศพมาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนากัน