วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 30 โลง ผ้าขาวดิบ 30 ผืน ให้กับ อบต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 30 พ.ย. 2562

?สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการมอบโลงศพจำนวนทั้งสิ้น 95 โลงของเดือนพฤศจิกายน 2562 และครั้งนี้ได้มอบโลงศพจำนวน 30 โลง พร้อมผ้าขาวดิบจำนวน 30 ผืน ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 
กำหนดการส่งมอบโลงศพ เดือนพฤูศจิกายน 2562
[ส่งมอบเรียบร้อย]- 10 พ.ย. 2562 สมาคมกุศลสงเคราะห์ จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 โลง
[ส่งมอบเรียบร้อย]- 15 พ.ย. 2562 มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 10 โลง
[ส่งมอบเรียบร้อย]- 20 พ.ย. 2562 วัดสุวรรณประดิษฐ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 15 โลง
[ส่งมอบเรียบร้อย]- 20 พ.ย. 2562 สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยกาหลง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 20 โลง
[ส่งมอบเรียบร้อย]- 30 พ.ย. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 โลง
 
?ทุกคนสามารถร่วมบุญต่อได้ โดยการรับเป็นเจ้าภาพ 1 โลงเต็มๆ หรือสามารถร่วมบุญ แล้วแต่กำลังศรัทธาผ่านบัญชีธนาคารได้ตามสะดวก และชื่อของท่านและครอบครัวจะถูกนำไปร่วมพิธีสะเดาะห์เคราะห์ เสริมบารมี กันครบทุกคน
 
?โลงศพ 1 โลงราคา 1,990 บาทและร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาพร้อมกับผ้าขาวดิบ ผืนละ 100 บาท
 
?-ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร-
#กองทุนบริจาคโลงศพวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-07777-4
 
?สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้ทันทีโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย
 
ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59