วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 5 โลงให้แก่โรงพยาบาลแม่แตง เพื่อมอบให้แก่ผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ 8 ตุลาคม 2559

วัดหนองก๋ายได้นำโลงศพที่ได้จากการรับบริจาค
ตามโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ให้แก่โรงพยาบาลแม่แตง
จำนวนทั้งสิ้น 5 โลง คิดเป็นจำนวนเงินมูลค่ากว่า 7,500 บาท
เพื่อสำหรับเอาไว้ใช้แก่ผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ต่อไป

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพการบริจาคโลงศพ
ในวันนี้มาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน
กับโครงการดีๆ ที่ทางวัดหนองก๋ายตั้งใจและพร้อม
ที่จะเป็นสื่อกลางให้แก่ผู้ที่อยากทำบุญที่มีอานิสงส์มาหาศาลเช่นนี้
กับโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้
และผู้ที่สนใจสามารถคลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดการร่วมบุญเพิ่มเติม