วัดหนองก๋ายรับมอบองค์พระสีวลีจำนวน 15 องค์ พร้อมสำหรับส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 16 ส.ค. 2563

องค์พระสีวลีจำนวน 15 องค์ได้นำมาส่งถึงวัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมสำหรับการส่งมอบต่อให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการสร้างองค์พระสีวลี ๒๐๐ องค์ มีกำหนดการส่งมอบดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
๑. วัดฉิมพลีมงคล ( ต้นงิ้ว ) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
๒. วัดหนองห้า.ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
๓. มูลนิธิกู้ภัยเวียงมะลิกา จ.เชียงใหม่
๔. วัดป่านาไห จ.อุดรธานี
๕. วัดป่าพุทธศิลาอาส จ.หนองบัวลำพลู
๖. วัดทักษิณาราม ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
๗. วัดป่าแดง อ.ปง จ.พะเยา
๘. วัดแม่เหี๊ยะ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๙. สำนักสงฆ์ม่อนถ้วย ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
๑๐.วัดชนแดน อ.งาว จ.ลำปาง
๑๑.วัดสันโป่ง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๑๒.ที่พักสงฆ์พระเจ้าตนหลวง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
๑๓. วัดนาผาย ต.โนนรัง อ.เขื่อนใน จ.อุบลราชธานี
๑๔.วัดน้ำฮาก อ. ปง จ.พะเยา
๑๕. วัดบ้านใหม่ อ. งาว จ. ลำปาง
๑๖. วัดทุ่งน้อยต. บ้านโป่ง อ. พร้าวจ. เชียงใหม่
๑๗.วัดต้นลุงอุดมธรรม ต. ป่าแป๋ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
๑๘. วัดพระธาตุเวียงฮ่อ ต. ป่างิ้ว อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย
๑๙.วัดปากบอก อ. งาว จ. ลำปาง ๒๐. วัดทุ่งบวกข้าว ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๒๑. วัดประกาศธรรม (กาดฮาว) ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วิธีการบริจาค สร้างพระสีวลี

๑.สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
ชื่อบัญชีกองทุนหล่อพระวัดหนองก๋าย
ธ.กสิกรไทย สาขาแม่ริม
เลขที่บัญชี ๐๘๗-๒-๐๘-๐๘-๐๕

🙏สำหรับผู้ที่โอนแล้วมีความต้องการที่จะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย http://m.me/watnonggai และทางหน้าเว็บไซต์โดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้ทันที

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59,083-789-3642