วัดหนองก๋ายรับโลงศพจำนวน 4 โลงพร้อมสำหรับส่งมอบต่อ 20 สิงหาคม 2562

?ส่งมอบไปแล้วสำหรับบุญยิ่งใหญ่ประจำเดือนสิงหาคม ชุดที่ 1 กับการร่วมบุญมอบโลงศพจำนวน 75 โลง พร้อมผ้าขาวดิบ 75 ผืน ให้กับหน่วยงานต่างๆ

[มอบแล้ว]- 5 สิงหาคม 2562 มอบโลงศพ 20 โลง ผ้าขาวดิบ 20 ผืน ชุดหมอนพร้อมผ้าแพร 20 ชุด ให้กับวัดปางมะกง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
[มอบแล้ว]- 12 สิงหาคม 2562 มอบโลงศพ 20 โลง ผ้าขาวดิบ 20 ผืน ชุดหมอนพร้อมผ้าแพร 20 ชุด ให้กับมูลนิธิกู้ภัยสว่างสำเร็จ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
[มอบแล้ว]- 19 สิงหาคม 2562 มอบโลงศพ 20 โลง ผ้าขาวดิบ 20 ผืน ชุดหมอนพร้อมผ้าแพร 20 ชุด ให้กับวัดทุ่งสีทอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

?ครั้งต่อไปจะมอบตามกำหนดการดังนี้
– 26 สิงหาคม โลงศพ 15 โลง ผ้าขาวดิบ 15 ผืน มูลนิธิรวมใจ อปพร. จ.เชียงใหม่

?ทุกคนสามารถร่วมบุญต่อได้ โดยการรับเป็นเจ้าภาพ 1 โลงเต็มๆ หรือสามารถร่วมบุญ แล้วแต่กำลังศรัทธาผ่านบัญชีธนาคารได้ตามสะดวก และชื่อของท่านและครอบครัวจะถูกนำไปร่วมพิธีสะเดาะห์เคราะห์ เสริมบารมี กันครบทุกคน

?โลงศพ 1 โลงราคา 1,990 บาทและร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาพร้อมกับผ้าขาวดิบ ผืนละ 100 บาท

?-ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร-
#กองทุนบริจาคโลงศพวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-07777-4

?สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้เลยโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59