วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพน้ำดื่ม 1,200 ขวด มอบให้กับวัดพระบาทปางแฟน อ.ดอยสะเก็ด 28 ม.ค. 2563

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ได้มอบปัจจัยถวายน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับวัดพระบาทปางแฟน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สำหรับใช้ในงานยกช่อฟ้าของทางวัดฯ

💬ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีตามกำลังศรัทธา กองทุนน้ำดื่มวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08100-3

🙏สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้เลยโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 062-424-9659