วัดหนองก๋ายเชิญร่วมซื้อถังอ๊อกซิเจน 50 ถัง มอบให้แก่โรงพยาบาลแม่แตงเพื่อให้เพียงพอต่อผู้ป่วยภายในอำเภอ

วัดหนองก๋าย ขอเชิญร่วมซื้อถังอ๊อกซิเจนจำนวนทั้งสิ้น 50 ถังเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลแม่แตง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สำหรับใช้และสลับเปลี่ยนกับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจะต้องใช้
เช่นผู้ป่วยโรคหัวใจ หอบหืด และโรคปอดต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาล
มีเพียง 13 ถังเท่านั้น จึงขอเชิญผู้ที่กำลังสั่งสมบุญทุกท่านร่วมบุญบริจาคทรัพย์
เพื่อซื้อถังอ๊อกซิเจนกับวัดหนองก๋าย

วิธีการบริจาคซื้อถังอ๊อกซิเจน
๑.สามาราถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
+++กองทุน ซื้อเครื่องมือการแพทย์ วัดหนองก๋าย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี : กองทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ วัดหนอก๋าย
เลขที่บัญชี : ๐๘๗-๒-๑๒-๒๘-๔๒
๒.มาที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.(๐๕๓) ๓๗๔-๐๙๕ ๓๗๔-๐๙๖
๓.ส่งอีเมลล์มาที่ watnonggai@hotmail.com โดยสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และหลักฐานการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้า Fan Page หรือกล่องข้อความ
Account Name : MEDCIAL PROFESSION EQUIPMENT FUND FOR WATNONGKHAI
Account Number: 087-2-12-28-42
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand