วันแม่แห่งชาติ 2561 วัดหนองก๋ายช่วงเช้า : ตักบาตร พิธีขอขมาล้างเท้าแม่

วันแม่แห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้มีการแจ้งข่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย” ก็นับว่าเป็นคำขวัญวันแม่ที่ไพเราะและคงความหมายที่ชัดเจนเพื่อให้เราคนไทยหลอมรวมกำลังกายใจให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้ผ่านพ้นไป อันจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากพิบัติภัยต่างๆ ไปได้ด้วยดีนั่นเอง

ทางราชการได้กำหนดให้วันเฉลิมพระชนม พรรษา 12 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันแม่แห่งชาติ” จึงขอให้ผู้เป็น “แม่” ทุกคนจงตระหนักถึงเกียรติยศและหน้าที่ของความเป็นมารดา เพื่อจักได้ทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด ให้สมดัง พระราชปรารภข้างต้นอันจักอำนวยผลให้บุตรของตนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี สามารถนำพาราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองไพบูลย์ ในขณะเดียวกันก็ขอให้ผู้เป็น “ลูก” ทุกคน จงครองตนอยู่ในศีลธรรมจรรยา ไม่ประพฤติการอันละเมิดพระราชกำหนดกฎหมายนำพาความเสียหายมาสู่วงศ์สกุลและสังคม ซึ่งอาจทำให้มารดาต้องเดือดร้อนระทมใจ ขอจงเป็นลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ อันนับเป็นมงคลยอดชีวิตแก่ผู้สามารถประพฤติเช่นนั้นได้ทุกคน

และทางวัดหนองก๋ายในช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และจัดพิธีขอขมาแม่ให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้ร่วมรับชมกัน