“ศีล” จุดเริ่มต้น ของปาฏิหาริย์ใหญ่แห่งชีวิต

“ศีล” จุดเริ่มต้น
ของปาฏิหาริย์ใหญ่แห่งชีวิต

หลายคนที่มีปัญหามากมายในชีวิตทั้งเรื่องเงิน
งาน ปัญหาครอบครัว โรคภัยไข้เจ็บเรื่องต่างๆ
สารพัดที่เข้ามาในชีวิต
อย่างไม่หยุดหย่อน
อาจจะไม่รู้ตัวเองว่า
เหตุที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้

เพราะ “บุญเราน้อย”

บุญเราน้อยจนไม่พอที่จะส่งผล
ทั้งบุญเก่าและบุญใหม่ก็ไม่ทำ
เมื่อบุญน้อยไม่มีกำลังส่งผลไม่ได้
ก็ต้องปล่อยให้กรรมไม่ดี
ที่เคยทำส่งผลก่อน
ตามกฎแห่งกรรม

แล้วมีวิธีแก้ไขไหม?

ตอบตรงนี้เลยว่า
ต้องสร้างบุญใหม่
กรรมดีใหม่ที่ถูกต้อง
ที่แรงกว่ากรรมชั่วที่เคยทำมาเท่านั้น
ถึงจะสร้างปาฏิหาริย์ในชีวิตได้!

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า
“ศีล” นั้นเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างปาฎิหาริย์
และบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่

มีอานิสงส์บุญที่ประมาณมิได้ทั้งปวง
ที่เหนือกว่าให้ทาน
การรักษาศีล
เป็นวิธีการสร้างบุญอย่างหนึ่ง
ที่อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ 10

เป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนทำได้ง่ายดาย
และไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียว
ที่สำคัญเป็นบุญที่มีกำลังแรงมาก
เปลี่ยนชีวิตได้เลยแบบฉับพลัน!!!

เพราะในทุกๆ ครั้งที่เราตั้งใจเจตนาแรงกล้า
ที่จะรักษาศีล จิตเป็นกุศล เกิดการงดเว้นจากความชั่ว
ไม่มีไปเบียดเบียนใคร
จะเกิดกระแสแห่งความดี
เกิดความเมตตาขึ้นมาในใจ
ที่เราเรียกว่า “ กระแสบุญ”

กระแสบุญที่เกิดขึ้นนี้เอง
ที่ช่วยชำระล้างจิตใจที่เคยขุ่นมัว
ที่เคยมืดมิดให้ใสสว่างขึ้น
จากที่เคยหลงทาง เดินทางผิดๆ
ก็จะกลับมาสู่เส้นทางแห่งบุญกุศล

กระแสบุญจะหนุนนำ
พาให้ชีวิตเราดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้น
และยิ่งเมื่อทำครบถ้วน
ทั้งทาน ศีล ภาวนาแล้ว
จะยิ่งเกิดอานิสงส์แห่งบุญ
ที่ประมาณมิได้

ขอให้ระลึกให้มั่นว่า
“ การรักษาศีล” นั้น
เหมือนกับการสร้างกรรมดี
สร้างบุญกุศลใหญ่ทั้งปวง
จะได้ผล จะได้บุญหรือไม่ได้บุญ
หรือบุญจะน้อยหรือบุญมาก

ที่ขึ้นอยู่กับ “เจตนา” เป็นสำคัญ
เจตนาจะเป็นตัวชี้วัดเลย!

และการรักษาศีลนั้น
อยู่ในจิตของเรา
อยู่ที่เจตนาของเรา ไม่ใช่สถานที่

หากเรามีเจตนา ความตั้งใจสูง
กำลังใจเราจะสูง

กระแสบุญที่เกิดขึ้นจะมาก

จิตเราจะมีพลังมาก แม้เมื่อเจอ
เมื่อมีโอกาสที่จะผิดศีล
แต่เราอดทนไม่ทำ ไม่ผิดศีล
ผลดีจะเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์

ใครที่เคยรักษาศีลอย่างเข้มข้น
จะต้องเคยพบเรื่องราวที่ดีในชีวิต
ที่แบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ก็เกิดขึ้น

หลายคนเวลาไปทำบุญ
พระท่านให้รักษาศีล บอกศีลให้
ก็รับๆ อยู่ต่อหน้าพระ
ก็รับศีลมาถือไว้
พอออกจากวัดก็ลืมหมด จบกัน
บางคนยังไม่พ้นประตูวัด
ก็ผิดศีลแล้ว!

ขอให้เข้าใจกันให้ถ่องแท้ว่า
ศีลนั้นอยู่กับตัวเราทุกคน
ไม่ได้อยู่กับพระ หรือมีแต่ในวัด
หรือในสถานที่ปฏิบัติธรรม

คนอื่นเขาจะรักษาศีลหรือไม่รักษา
ผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่เรื่องของเรา

“รู้ตัว” เราก็พอ
ฝึกตน เพียรพยายามอดทน อดกลั้น
รักษาศีลแห่งตนให้บริสุทธิ์มากที่สุดก็พอ

ครูบาอาจารย์
ท่านฝากไว้ 3 ข้อสำคัญ
ที่ช่วยให้เราอยู่ในศีล
ได้อย่างสมบูรณ์ง่าย ๆ
ขอให้จำจนฝังลงไปในจิต
จนกลายเป็นนิสัย
จนกลายเป็นสันดาน
กลายเปฌนสัญญาติดตัว
ไปทุกภพชาติคือ

หนึ่ง
รักษาศีลในตนให้บริสุทธิ์มากที่สุด

สอง
ไม่ยินดีเมื่อเห็นคนผิดศีล

สาม
ไม่ส่งเสริมให้คนผิดศีล

แค่ 3 ข้อนี้จะเป็นกำแพงป้องกันความชั่วทั่งปวง
และจะส่งผลให้ชีวิตสุขและเจริญรุ่งเรืองฉับพลัน!