“สวดมนต์ข้ามปี ฟังธรรมย่ำรุ่ง” วัดหนองก๋ายประจำปี 2558-2559

“สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสวดมนต์พระปริตรในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ –  ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อความเป็นศิริมงคลของท่านและประเทศชาติ   และฟังเทศน์ตลอดคืน โดยมีพระนักเทศน์ชื่อดังมากมายมาแสดงพระธรรมเทศนา ณ. วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

กำหนดการสวดมนต์ข้ามปี  วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๖.๐๐ น  สวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล โดย พระครูสุพัฒนเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าสหธรรมิการาม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เวลา  ๑๗.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูสุพัฒนเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าสหธรรมิการาม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เวลา ๑๘.๐๐ น. เปิดโรงทาน

เวลา ๑๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระมหาวิชัย ญาณมุนี วัดพุทธญาณรังษี  อ.ภูกระดึง จ. เลย

เวลา  ๒๑.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ อุปรกฺขิโต วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.

เวลา ๒๓.๓๐ น. สวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

เวลา ๐๑.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระมหาอนุรักษ์  รัตนปัญโญ เจ้าอาวาสวัดกระหวัน  อ. ขุนหาญ  จ. ศรีษะเกษ

เวลา ๐๓.๓๐ น.   แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์สรเพชร จันทโชโต เจ้าอาวาสอุทยานธรรมวังวิโมกข์  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

เวลา ๐๕.๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล

เวลา ๐๖.๒๙ น.  บรวงสรวงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เวลา ๐๗.๓๐ น. สร้างทานบารมีทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร  จำนวน ๕๙  รูป

เวลา ๐๘.๒๙ น. เททองหล่อพระองคฺ์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลหน้าตัก ๒๙  นิ้ว

เพื่อความต่อเนื่องในการสร้างบุญ ฟรีโรงทานตลอดทั้งคืน และสำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน และบูชาพระธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดหนองก๋าย ต. สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่โทร.(๐๕๓)๓๗๔-๓๑๑  และทางเว็บไซต์ www.watnonggai.com

1 ปี 1 ครั้ง กับมหาอานิสงส์การสั่งสมบุญครบทุกประการ….