สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑ มกราคม ๒๕๖๑
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีพิธีสวดมนต์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) รับสิ่งดีๆตั้งแต่วินาทีแรกของปีใหม่ ๒๕๖๑
ณ วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑ มกราคม ๒๕๖๑
กำหนดการสวดมนต์ข้ามปี พิธีสวดมนต์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)

เวลา ๒๐.๐๐ น สวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล
เวลา ๒๒.๐๐ น. เปิดโรงทาน
เวลา ๒๓.๓๐ น.’พระสงฆ์จำนวน ๑๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์พิธีสวดมนต์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)
สามารถมาร่วมพิธีได้ด้วยตัวเอง ณ.พระวิหารวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๓๐ น. สร้างทานบารมีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร

เพื่อความต่อเนื่องในการสร้างบุญขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยทานถวายแด่พระสงฆ์ และร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทาน

สอบถามได้ที่ วัดหนองก๋าย ต. สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.(๐๕๓) ๓๗๔-๐๙๕ ๓๗๔-๐๙๖ มือถือ ๐๘๑-๗๙๘-๖๙-๕๖
และ ทางเว็บไซต์ www.watnonggai.com เฟซบุ๊คแฟนเพจ : วัดหนองก๋าย