สำเร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับบุญพิเศษซื้อกล้องดิจิตอลใช้สำหรับถ่ายถวายงานบุญ ของทางวัดหนองก๋าย

?สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับบุญพิเศษซื้อกล้องดิจิตอล สำเพื่อใช้ถ่ายงานบุญและกิจกรรมสร้างบุญของทาง #วัดหนองก๋าย เพื่อใช้ทดแทนตัวเก่าที่ใช้มากมากกว่า 9 ปี หมดอายุสำหรับการเผยแผ่สื่อภาพงานบุญและกิจกรรมสร้างบุญต่างๆ ให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญกัน

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59