สำเร็จไปแล้ว ส่วนต่อขยายถนนสายบุญของวัดหนองก๋าย

“ถนนสายบุญ” ถนนสายที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย และเส้นทางสายบุญสู่วัดพระพุทธบาทสี่รอย เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และเป็นเส้นทางพิเศษที่อยากจะให้ผู้แสวงบุญได้เห็นความงามตามธรรมชาติที่ยังคงอยู่ตามแนวภูเขา และศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย ซึ่งในขณะนี้ได้ทำเส้นทางส่วนขยายต่อไปอีกประมาณ 200 เมตร โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคณะศรัทธาจากทุกทิศทำให้การสร้างถนนสายบุญดำเนินการสร้างส่วนต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด และสำหรับผู้ที่สนใจ ยังเหลือพื้นที่สำหรับสร้างส่วนต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดหนองก๋ายได้อีก

สามารถมาร่วมบุญ และชมถนนสายบุญได้ด้วยตนเองที่ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคาร 

กองทุนโชติธมฺโม วัดหนองก๋าย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 853-206815-8

Account Name : FUND CHOTITAMMO
Account Number : 853-2-06815-8
Swift Code : SICOTHBK
Bank : The Siam Commercial Bank PCL.
Branch : Maerim