[ส่งมอบเรียบร้อย] มอบถังอ๊อกซิเจน 25 ถังพร้อมเกจวัดให้แก่สาธารณสุข อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

16 กรกฎาคม 2561 ถังอ๊อกซิเจน 25 ถังได้มอบให้แก่สาธารณสุข อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่สำหรับใช้และสลับเปลี่ยนกับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เช่นผู้ป่วยโรคหัวใจ หอบหืด และโรคปอดต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้เป็นบุญพิเศษที่จะมีเกจวัดอ๊อกซิเจนด้วยเพราะการนำไปใช้ของผู้ป่วยในบางครั้งขาดเกจวัดซึ่งมีราคาแพง

ซึ่งทางวัดหนองก๋ายได้รับการสนับสนุนจากทุกช่องทางทั้งจากทาง Facebook และทางสื่อโซเชียลต่างๆทำให้ถังอ๊อกซิเจนได้รับปัจจัยบุญสนับสนุนอย่างล้นหลามจนได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ

ในวันนี้ทางวัดหนองก๋ายและเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ได้มารับมอบกันถึงที่เว็บไซต์วัดหนองก๋ายจึงได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน

วิธีการบริจาคซื้อถังอ๊อกซิเจน
๑.สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี : กองทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ วัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี : ๐๘๗-๒-๑๒-๒๘-๔๒
๒.มาที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.(๐๕๓) ๓๗๔-๐๙๕ ๓๗๔-๐๙๖
๓.ส่งอีเมลล์มาที่ watnonggai@hotmail.com โดยสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และหลักฐานการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้า Fan Page หรือกล่องข้อความ

Account Number : 087-2-12284-2
Account Name : Medical profession equipment fund for watnongkhai
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim