หล่อพระมหากุศล : วัดหนองก๋ายมอบองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลจำลอง ให้แก่ สภ.ดอยหล่อ 7 มีนาคม 2560

วัดหนองก๋ายในโครงการหล่อพระมหากุศล
ได้มอบองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลจำลอง
หน้าตักกว้าง 29 นิ้วให้แก่ สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่่ 7 มีนาคม 2560

และโครงการดีๆ เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ
ตามโครงการหล่อพระมหากุศลกับวัดหนองก๋าย
หล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลจำลอง
หน้าตักกว้าง 29 นิ้ว เพื่อนำไปมอบให้แก่วัด
หน่วยงาน สถานศึกษา ที่ต้องการนำไปประดิษฐาน
กราบไหว้สักการะ เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพ
และวิดีโอบางส่วนมาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนากัน