องค์พระสิวลีจำนวน 5 องค์ ได้นำมาส่งยังวัดหนองก๋าย พร้อมส่งมอบต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 30 ต.ค. 2562

?พระสิวลีจำนวน 5 องค์ได้นำมาส่งพร้อมสำหรับการมอบองค์พระในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

?อย่าช้า!! ผู้ร่วมสร้างองค์พระสีวลี จะได้รับมหาอานิสงส์ให้เกิดความร่ำรวยในการค้าขาย เจริญรุ่งเรืองในกิจการงานต่างๆ มีแต่ผู้คนรักใคร่นับถือ?องค์พระสีวลีสร้างจากเนื้อแร่รัตนชาติเช่นแร่โภคทรัพย์ พลอย เหล็กน้ำพี้แร่กายสิทธิ์ นิล เรซิน ฉะนวนพระภิกษุสงฆ์อฐิษฐานจิต ความสูง 2.17 เมตร

?ผู้ที่มีความประสงค์รับเป็นเจ้าภาพใหญ่สร้างองค์พระสิวลี 1 องค์เต็ม จำนวนเงิน 30,000 บาท และสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

?ยังพอมีเวลาสำหรับการสร้างบุญมอบองค์พระสีวลีในครั้งนี้- ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกองทุนหล่อพระ วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08080-5

?สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้เลยโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59