ความงดงาม แห่งพลังศรัทธา ในการสร้างองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลจำลอง วัดหนองก๋าย

จากพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ หล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล หน้าตักกว้าง 29 ในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2558 ของวัดหนองก๋ายโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าภาพและผู้มีกำลังศรัทธาทุกท่าน ตามรายละเอียดนี้คลิก และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาองค์พระได้มาประดิษฐาน ณ วัดหนองก๋าย เพื่อนำไปมอบให้แก่วัดและหน่วยงานราชการต่อไป และทางวัดหนองก๋ายได้นำภาพองค์พระที่มีความงดงาม แสดงถึงพลังแห่งศรัทธาถึงที่สุด