อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านในการมอบโลงศพแก่ผู้ยากไร้ 23 มีนาคม 2559

โครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ นอกจากจะมอบให้แก่โรงพยาบาลและศูนย์รับบริจาคต่างๆ แล้วนั้น สำหรับผู้ที่ยากไร้ใกล้เคียงที่สามารถมารับโลงศพเองได้ ทางวัดหนองก๋ายก็มอบโลงศพให้เช่นกัน และครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ได้มอบโลงศพให้แก่ญาติของนายสุริยา  ปัญญาผู้ล่วงลับ จากบ้านขังมุง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

จำนวนทั้งสิ้น 1 โลงเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท ทางวัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมบุญนำปัจจัยมาซื้อโลงศพในครั้งนี้

และสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบุญในโครงการ บริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ ก็สามารถคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที