อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 5 ธ.ค. 2562

?การถวายทาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตของทุกๆ คน เพราะเราเกิดมาในโลกนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ คือ ต้องมีอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ในแต่ละภพแต่ละชาติที่ทุกๆ คนเกิดมา จะมีบุญเก่าคอยหล่อเลี้ยง หากใครก็ตามที่ได้สร้างมหาทานบารมีเอาไว้มาก การเกิดขึ้นของปัจจัยสี่ก็สะดวกสบายเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย

?ร่วมอนุโมทนาบุญรับมหาอานิสงส์การถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ 5 ธ.ค. 2562

?อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเพลให้แด่พระภิกษุสงฆ์ ของศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย ในขณะนี้ได้มีพระภิกษุจำนวนมากได้มาปฏิบัติธรรมกับทางวัดฯ หากมีโอกาสขอเชิญร่วมมหาทานบารมีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยตนเอง หรือร่วมบุญผ่านบัญชีด้านล่าง

?ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี กองทุนภัตตาหารวัดหนองก๋าย เลขที่บัญชี 087-2-09227-7

?สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้เลยโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59