รวมภาพการอบรมโครงการนำสังคมจิตสาธารณะของวัดหนองก๋าย : โรงเรียนร่ำเปิิงวิทยา

ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับโครงการนำสังคมจิตสาธารณะของวัดหนองก๋าย
ในครั้งนี้ทางวัดหนองก๋ายได้เปิดต้อนรับ
คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนร่ำเปิงวิทยากว่า 80 คน
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้่งนี้ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน 1 คืนด้วยกัน

วัดหนองก๋ายได้รวบรวมภาพและบรรยากาศมาให้ได้รับชมกัน