อัศจรรย์แห่งแรงศรัทธา “หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล” วัดหนองก๋าย จังหวัดเชียงใหม่ คุณอรนุช ศรีจองคำ

อัศจรรย์ep1_1.wmv_snapshot_00.03_[2015.10.26_10.21.07]

“อะไรที่คาดหวังไว้แล้ว ไม่เกินบุญของเรา โอกาสที่จะสำเร็จมีอยู่แน่นอน” ด้วยพลังแห่งการสร้างบารมีสั่งสมบุญ และพลังแห่งศรัทธาอันหนักแน่น เช่นเดียวกับคุณอรนุช ศรีจองคำ หนึ่งในผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พระหลวงพ่­อใหญ่ชัยมงคล ที่มีอายุเก่าแก่และรับการถวายความเคารพบู­ชาอย่างต่อเนื่อง และบุญกุศลนั้นได้ช่วยผลักดันให้แก่คุณอรน­ุช ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ และวันนี้ทางวัดหนองก๋าย ได้นำคลิปการสัมภาษณ์ มาเรียงร้อยเรื่องราวแห่งความอัศจรรย์ แห่งองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลมาให้ได้ชมก­ัน

อัศจรรย์ep2.wmv_snapshot_00.44_[2015.11.05_11.06.02]