ิวัดหนองก๋ายมอบข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงภายในหมู่บ้านหนองก๋าย 15 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและสูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ภายในหมู่บ้านหนองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ทำการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#วัดหนองก๋าย ขอเป็นผู้นำบุญ บอกบุญแก่ผู้กำลังสร้างบุญทุกท่าน ในการร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย และคนชรา ตามกำลังศรัทธาของทุกท่าน

👏ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี กองทุนภัตตาหารวัดหนองก๋าย เลขที่บัญชี 087-2-09227-7

🙏สำหรับผู้ที่โอนแล้วมีความประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้ทันทีโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตร

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 081 -76-56-46-9 062-424-96-59

❤️ผู้รับอิ่มท้อง ผู้ให้อิ่มเอมใจ❤️