เข้าใจการปล่อยวางใน 5 นาที

ลองยืนตรงๆ ปล่อยมือทั้งสองลงข้างลำตัว อย่างผ่อนคลาย ให้สังเกตลักษณะของมือไว้
จากนั้นให้กำมือให้แน่นๆ สังเกตลักษณะมือ
และลองแบมือออก เหยียดมือให้สุด

การปล่อยวาง เปรียบได้กับ การปล่อยมืออย่างผ่อนคลาย ส่วนการกำมือแน่นๆ และการพยายามแบมือ ก็จัดเป็นสุดโต่งสองทาง[/FONT]

การจะไม่ยึดอะไร ก็เพียงปล่อยมือสบายๆ ไม่ไปกำมัน และก็ไม่ต้องไปคอยแบมือสุดตลอดเวลาให้ลำบากเปล่าๆ[/FONT]

ฟังแล้วอาจจะสงสัยว่า ถ้ามันก็เพียงเท่านั้น อย่างนั้นคนทั่วไปก็น่าจะปล่อยวางกันได้หมดแล้ว ความเป็นจริง คือ พวกที่ชอบกำมือแน่นๆ ก็ติดนิสัยกำมือแน่นๆ พวกที่ชอบแบมือสุดๆ ก็ติดนิสัยแบมือสุดๆ ก็ติดนิสัยแบมืออยู่ตลอด จึงไม่ตรงต่อการปล่อยวางเสียที

นอกจากนั้น แม้แต่คนที่ติดนิสัยกำมือ พอกำไปนานๆ ก็เริ่มเบื่อ อยากจะเลิกกำ แต่ก็จะถูกคนอื่นต่อว่า ถ้าเลิกกำแล้วจะเอาอะไรกิน ต้องส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนะ แล้วค่าเสื้อผ้าเครื่องประดับของฉันล่ะจะเอามาจากไหน เขาก็กำกันทั้งบ้านทั้งเมือง กำเยอะๆ สิยิ่งดี ส่วนพวกที่คอยแบมือสุด แบไปนานๆ ก็เริ่มเมื่อย มือก็เริ่มผ่อนลงมาอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลาย แต่แล้วก็ต้องพยายามเหยียดมือออกไปให้สุดเหมือนเดิม เพราะถูกสอนว่าแบมือแหละดี เขาแบมือกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะ


นี่ก็เป็นผลพวงจากค่านิยม คตินิยมที่มีกันในปัจจุบัน ทั้งๆ ที่การไม่ต้องไปเจตนาทำอะไร มันก็ไม่น่าจะยากอะไรแท้ๆ

การปล่อยวาง คือ การสละความพอใจ ความยึดติด โดยยุติเจตนากรรม ไม่ไปยุ่งกับมัน ไม่มีตัวตนไปข้องเกี่ยว