ประมวลภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วัดหนองก๋ายจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 อย่างพร้อมเพรียง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ตลอดระยะเวลาทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย ขณะเดียวกัน ตลอดระยะเวลา 9 เดือน ที่เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่อง ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรไทยทั่วทั้งประเทศ

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพร้อมกล่าวถวายพระพร “ทรงพระเจริญ”