เชิญร่วมงานมหากุศลใหญ่อาสาฬหบูชา บวชพระ ยกยอดฉัตร หล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ เพื่อรำลึกถึงวันที่เป็นต้นกำเนิดแห่งพระรัตนตรัย ในวันอาสาฬหบูชา
ณ วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๗.๐๐น. พิธีทำบุญใส่บาตร พระภิกษุ -สามเณร พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน- ถวายเทียนพรรษา
IMG_5123

เวลา ๐๘.๕๐ น. ฤกษิ์เศรษฐี ยกยอดฉัตร อุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาจำลอง
29
เวลา ๑๒.๐๙ น. บรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์จำพรรษา ๗ รูป เพื่อจำพรรษาในปี ๒๕๕๘
IMG_4910
เวลา ๑๕.๒๘ น. พิธีบวงสรวงเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีเททองหล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ๋ชัยมงคลหน้าตัก ๒๙ นิ้ว ๒ องค์
IMG_2449
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระนักเทศน์แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมหาสกุล มหาวีโล วัดผ้าขาว จ.เชียงใหม่
เวลา ๒๐.๓๐ น. ทำพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา
IMG_2346
ผู้ที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ-บวชพระ- เจ้าภาพหล่อพระ- เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ สามารถร่วมบุญได้โดยตรงที่ วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (๐๕๓) ๓๗๔-๓๑๑ และทางเว็บไซต์ www.watnonggai.com