เชิญร่วมงาน “มาฆบูชา หล่อองค์พระโมคคัลลานะ หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล” 2559

กำหนดการงานมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

พิธีเททองหล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลจำลอง หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว และ

หล่อองค์พระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ฟังธรรมตลอดทั้งคืน

ณ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

 

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

เวลา ๐๙.๐๐ น. เสวนาธรรมในหัวข้อ “ความรักในแบบฉบับชาวพุทธ”

โดยพระกฤษฎา  ฐิตญาโณ และ พระณัฐวุฒิ  จิรวฑฺฒโณ พระภิกษุวัดหนองก๋าย

เวลา ๑๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระอาทิตย์  อริยวํโส พระภิกษุวัดหนองก๋าย

เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีบวงสรวงเทพยาดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปิดบุญ เปิดบารมี

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น (แปล) นำโดยพระอาจารย์ศรเพชร  จนฺทโชโต

เวลา ๑๗.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ศรเพชร  จนฺทโชโต 

เจ้าอาวาสอุทยานธรรมวังวิโมก จังหวัดสุรินทร์

เวลา ๑๙.๓๐ น. เปิดโรงทาน

เวลา ๒๐.๒๕ น. พิธีเททองหล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลจำลอง หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว    และ หล่อองค์พระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย

เวลา ๒๒.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา

เวลา ๒๔.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์บัวเรียน  วัดป่าสะพานสอง จังหวัดตาก

เวลา ๐๓.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระปลัดเดชา  อาภาสโก เจ้าอาวาสวัดสวนป่าดอนยา   นาง จังหวัดกาฬสินธุ์

เวลา ๐๕.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล) นำโดย พระปลัดเดชา  อาภาสโก

เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรยามเช้า

 

ผู้ที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ เจ้าภาพโรงทาน และเจ้าภาพร่วมสามารถร่วมบุญโดยตรงได้ที่ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.๐๕๓-๓๗๔๓๑๑ และทางเว็บไซต์ www.watnonggai.com