เชิญร่วมงาน “สวดมนต์ข้ามปี” เติมเต็มสิ่งดีๆ ตั้งแต่วินาทีแรกของปี 2560

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีรับสิ่งดีๆ ตั้งแต่วินาทีแรกของปีใหม่ ๒๕๖๐

เสาร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๑ มกราคม ๒๕๖๐

กำหนดการสวดมนต์ข้ามปี

เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล โดย พระประสิทธิ์ ปรกโม วัดร่ำเปิง ตะโปทาราม จ.เชียงใหม่

เวลา ๑๙.๐๐ น. เปิดโรงทาน

เวลา ๒๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ วัดวังสิงห์คำ จ.เชียงใหม่

เวลา ๒๑.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูพระประสิทธิ์ ปรกโม วัดร่ำเปิง ตะโปทาราม จ.เชียงใหม่

เวลา ๒๒.๔๙ น. เททองหล่อพระองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล ครั้งที่ ๑๘ หน้าตัก ๒๙ นิ้ว

เวลา ๒๓.๓๐ น. พิธีสวดมนต์ข้ามปีรับสิ่งดีๆ ตั้งแต่วินาทีแรกของปีใหม่ ๒๕๖๐ อาศัยพระพุทธคุณปัดเป่าภัยพิบัติอันตรายและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวง


ณ ลานพิธีวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เวลา ๐๗.๓๐ น. สร้างทานบารมีทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร

เพื่อความต่อเนื่องในการสร้างบุญขอเชิญร่วมเป็นเจ้าตั้งโรงทานตลอดทั้งคืน และบูชาพระธรรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดหนองก๋าย ต. สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่

โทร.(๐๕๓) ๓๗๔๐๙๕,๓๗๔๐๙๖ และทางเว็บไซต์ www.watnonggai.com

1 ปี 1 ครั้ง กับมหาอานิสงส์การสั่งสมบุญครบทุกประการ