เชิญร่วมบุญค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

สรุปยอดค่าไฟประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
รวมทั้งสิ้น ๖๕,๙๔๔.๐๗ บาท

บัญชีร่วมบุญค่าไฟ วัดหนองก๋าย ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส แม่แตง เลขที่บัญชี 876-0-05964-8
IMG_1592
แจกแจงได้ดังนี้

สถานีวิทยุวัดหนองก๋าย ๔๖,๘๘๒.๒๒ บาท
IMG_3121
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่ชี ๔๙๔.๒๑ บาท
IMG_3122

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย ๑๘,๒๙๔.๗๐ บาท
IMG_3123