เชิญร่วมบุญถวายองค์พระสู่พื้นที่ห่างไกล 21 มีนาคม 2559

เชิญร่วมถวายองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล หน้าตักกว้าง 29 นิ้ว ในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังขาดแคลนที่ยึดเหนียวเคารพบูชา ตามโครงการหล่อพระมหากุศล ที่ทางวัดหนองก๋ายได้จัดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ ที่จะมีการถวายองค์พระให้กับหลายๆ พื้นที่ที่ยังห่างไกลและมีความต้องการที่อยากจะรับมหาอานิสงส์แห่งการบูชา ตามคำกล่าวว่า 

“พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต” แปลว่า “การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก”

มอบให้แก่
1. วัดกู่ ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (วัดเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม) ท่านพระครูญาณกิติคุณ

2. อาศรมบ้านแม่ตูม หมู่ 4 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พระอาจารย์พัลลพ  ชุติชโล อยู่ในพื้นที่กันดารมาก อยุ่ในป่าเขา เดินทางลำบาก

3. องค์การบริการส่วนตำบลแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นายกอบต.บวร สุริยะชัยพันธ์)

4.วัดพระธรรมจาริก บ้านต้นธงศรีดงเย็น  ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พระอธิการจำรัส  ชวนปญฺโญ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมบุญถวายองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล(จำลอง) เนื้อทองเหลือง จำนวน ๔ องค์ ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ได้ด้วยตนเองที่วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

และร่วมบุญสร้างพระได้โดยตรงผ่านทางบัญชีธนาคาร กองทุนหล่อพระ วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08080-5