เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา กับพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย

2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนนำเยาวชนมาเข้าร่วมพิธี
ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่การลงทะเบียน จนถึงพิธีเปิด ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
และเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธา ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายจึงได้นำภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกัน
ส่วนผู้ที่สนใจร่วมบุญและร่วมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สามารถคลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที