เทศน์มหาชาติ (ตั้งธรรมหลวง) วัดหนองก๋าย ประจำปี 2558

mahachard_final

สิ้นสุดไปแล้วกับงานบุญเทศน์มหาชาติ (ตั้งธรรมหลวง) ของวัดหนองก๋าย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย จึงได้นำภาพและเสียงธรรมเทศนาทั้งหมดมาให้ได้ชม
และดาวน์โหลดผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน
ที่ได้ทำให้งานสำเร็จไปด้วยดี