เสียงวิ้งๆ ขณะทำสมาธิ คืออะไร..!?

เสียงวิ้งๆ ขณะทำสมาธิ คืออะไร..

อาการ หูได้ยืนเสียงวิ้งๆ เหมือนคลื่นความถี่สูง ก็เป็นลักษณะของ
โครงสร้างกระดูกของ หู ที่จะรับเสียงได้ละเอียด บางคนจะได้ยินเสียง
วิ้งๆแบบคุณอยู่ตลอด เพราะคุณภาพของโสตประสาทดีมาก บางคน
ก็ต้องทำความสงบนิดหน่อย ถึงจะหันเหให้ความสนใจในเสียง วิ้งๆ นี่ได้

[​IMG]

ก็เหมือนกับ จักษุวิญญาณ(ทางตา) หากคนที่ไวหน่อย สายตาดีหน่อย เวลามอง
อะไรไปข้างหน้า เขาจะเห็นว่า เหมือนมีหมอกจางๆคลุมมืดภาพทั้งภาพที่
เห็น บางครั้งก็สดใส วันไหนกินอาหารดีหน่อยตาจะใส ไม่เห็นม่านหมอก
จางๆที่เกิดจากคุณภาพของ จักษุวิญญาณ ในแต่ละจังหวะเวลา

สัมผัสก็เหมือนกัน จริงๆอาการมดกัด ไฟฟ้ายิบ ตามเนื้อตัว อันนี้ก็เกิดขึ้น
โดยปรกติอยู่แล้ว แต่มันละเอียดจนเราไม่สนใจ ครั้นพอมาทำความสงบ
ก็จะไปเห็นเข้า ก็จะให้ความสนใจขึ้นมา

swYfEOD.jpg 

หากเป็นมโนทวาร(ทางใจ) มโนอยานตนะ อันนี้จะเห็นแบบว่า โลกเอียง ตัวเอียง ตัว
ลอย ตัวแบน แขนขาหาย ตัวหาย โลกหายเหลือแต่ตัวรู้ นี่ก็เป็นลักษณะการรู้
ในมโนทวารแบบละเอียด

BM15DEV.jpg

ไม่ว่าทวารไหน อยาตนะไหน ก็จะมีรายละเอียดในการรู้แฝงอยู่ ส่วนใหญ่
เรามักชี้ไปเลยว่า เป็นอาการ ปิติ อาการปิตินั้นเราจัดการในการภาวนาแค่
ระลึกรู้ว่ามันเกิด แต่อย่าเอาความรู้สึกไปรู้แช่ที่มัน อย่าเอาความไม่ชอบ
ใจในการเกิดไปผลักไสมัน แค่รู้ในการผุดขึ้นให้รู้ของมัน ซึ่งมันจะปรากฏ
ตามปรกติเมื่อใจเราสงบ หากเราไม่เข้าไปเพ่ง ไปจ้อง ไปจับ ไปประครอง
ไปควานเอามาจับ มายึด มาผลักไส มันก็จะผ่านไป เรียกว่า ปิติ ห่างออก
ไปจากการรู้ เห็นอยู่ว่าเกิดแต่จิตเราไม่เอามาเป็นเรา เราแค่อาศัยระลึกในการ
มีอยู่ของมันอยู่ห่างๆ ก็จะถือว่า ดับปิติ (แต่ไม่ใช่ทำให้มันหายไป แค่ไม่ใส่
ใจ) พอ ปิติ หายไปก็จะเกิด สุข เป็นองค์ประกอบสมาธิในขั้นถัดไป

-นิวรณ์:ขอบคุณที่มา
https://koidoo.com/2018/09/21/เสียงวิ้งๆ-ขณะทำสมาธิ-คื/