โครงการปันน้ำใจได้กุศล มอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆ

ที่ขาดแคลนเครื่องมือทาการแพทย์เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่

โดยเริ่มจากวัดหนองก๋ายติดต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพตำบลว่ามีความต้องการเครื่องมือทางการแพทย์ใดบ้าง

และให้ทางโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพตำบลแจ้งรายละเอียดที่ต้องการ และทางวัดหนองก๋ายเป็นสื่อกลางในการร่วมระดมทุน

สั่งซื้อ และเป็นตัวแทนนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาล

ศูนย์สุขภาพตำบลที่ได้ติดต่อไว้

ตัวอย่างของการมอบเครื่องมือแพทย์ในโครงการ “ปันน้ำใจ ได้กุศล”

ภาพงาน “ปันน้ำใจได้กุศล” มอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลช่อแล

ปันน้ำใจ ได้กุศล ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง

เป็นโครงการที่ผู้ร่วมบุญจะได้รับอานิสงส์กันอย่างเต็มที่ เป็นบุญใหญ่ เป็นมหาทาน เป็นบุญแก่มหาชน ยิ่งใหญ่กว่าการถวายทานทั่วไป

ทำบุญกับโรงพยาบาลมีประชาชนเข้าใช้บริการรักษาอาการเจ็บป่วยปีละหลายหมื่น หลายแสนคน ผู้ที่เข้าไปใช้บริการทุกชั้น วรรณะทั้งพระ ทั้งโยม

มาจากทุกที่ทุกทาง คือความจำเป็นต่อทุกคนที่เกิดมาภายใต้โลกใบนี้

อานิสงส์มากมายเกิดมาทุกภพทุกชาติ ผู้นั้นจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย อายุยืน มีฐานะร่ำรวย และสุดท้ายจะเป็นปัจจัยส่งผลให้ผู้ร่วมบุญทุกท่าน

เข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างแน่นอน

วิธีการบริจาคซื้อเครื่องมือการแพทย์
๑.สามาราถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
+++กองทุน ซื้อเครื่องมือการแพทย์ วัดหนองก๋าย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี : กองทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ วัดหนอก๋าย
เลขที่บัญชี : ๐๘๗-๒-๑๒-๒๘-๔๒
๒.มาที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.052-001479 และ 081-765-6469
๓.ส่งอีเมลล์มาที่ watnonggai@hotmail.com โดยสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และหลักฐานการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้า Fan Page หรือกล่องข้อความ
Account Name : MEDCIAL PROFESSION EQUIPMENT FUND FOR WATNONGKHAI
Account Number: 087-2-21-28-42
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand