โครงการหล่อพระมหากุศล กับวัดหนองก๋าย

รวมลิ้งค์การหล่อพระครั้งที่ที่ผ่านมา

[catlist name=”หล่อพระ” numberposts=300]

“คนที่จะสร้างองค์พระได้นั้นต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด” (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

“ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กหรือเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะเป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย จนกว่าจะเข้าสู่นิพพาน”  (หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)

การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี “ความเห็นตรง เห็นถูกแท้” เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

“พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต” แปลว่า “การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก”

ดังนั้นวัดหนองก๋ายจึงได้จัดทำโครงการหล่อองค์พระ สร้างพระเพื่อเป็นมหากุศลแก่เจ้าภาพทุกท่าน โดยได้ทำการจำลองแบบและปั้นโดยช่างฝีมือดี  รวมถึงพุทธสาวกเช่นเดียวกัน

เมื่อหล่อแล้วได้นำมาประดิษฐานไว้ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย เป็นองค์ปฐมหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว และได้ทำการหล่อขึ้นใหม่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วเพื่อนำไปมอบให้แก่ วัด และสถานที่ราชการ ที่ต้องการองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลไปบูชาเพื่อความสิริมงคล 

ผู้มีบุญที่สนใจทุกท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคาร กองทุนหล่อพระ วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08080-5

IMG_1577

11393127_937608819630920_3883935293514118780_n

1511739_919678651423937_6287666564952874198_n

10974458_874260165965786_1121437261085627705_o

IMG_3001

11233502_919678641423938_4613918094877249972_n

1798619_919678888090580_8031333729623589803_n

12108775_996838363707965_7750306539144602640_n

10527576_874262029298933_8498782595139158189_n

11049507_937608572964278_3329842931176660446_n