[13 ก.ค. 61]สมาคมรวมใจเวียงมะลิกา จ.เชียงใหม่ นำโลงศพที่ได้รับส่งต่อกระจายสู่ผู้ยากไร้ภายใน อ.แม่อาย

สมาคมรวมใจเวียงมะลิกาที่ได้รับมอบโลงศพจากโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้กับวัดหนองก๋าย
เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตอำเภอแม่อายที่ห่างไกล และไม่สะดวกต่อการเดินทาง
และในวันนี้ทางสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา ได้ส่งภาพการมอบโลงศพแก่ผู้ยากไร้
มาให้ทางวัดหนองก๋าย และทางเว็บไซต์ได้นำภาพทั้งหมดมาให้ได้ร่วมอนุโมทนากัน

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.นายธีรยุทธ สิริวรรณสถิต ผู้ใหญ่บ้านดอยแหลม หมู่ที่ 13 ต.แม่อาย ติดต่อประสานมายังนายกสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา ขออนุเคราะห์โลงศพให้ผู้เสียชีวิตที่มีฐานะครอบครัวทางบ้านยากจนคือนายจะสอ จะวอ อายุ 88 ปี เสียชีวิตด้วยโรคชรา นายกสมาคมรวมใจฯมอบหมายให้สมาชิกเวียงมะลิกา 106 เป็นผู้มอบโลงศพและผ้าห่อศพในครั้งนี้

วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น.นายธีรยุทธ สิริวรรณสถิต ผู้ใหญ่บ้านดอยแหลม หมู่ 13 
ต.แม่อาย หรือสมาชิกเวียงมะลิกา 101 ส่งลูกบ้านมาขอรับโลงศพเนื่องจากบิดาเสียชีวิตด้วยโรคไต

วิธีการบริจาคโลงศพ
1.มาด้วยตัวเอง : เข้ามาที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์.053-374095-6 และ 081-765-6469
2.อีเมลล์ : ส่งอีเมลล์มาที่ watnonggai@hotmail.com โดยสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และหลักฐานการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
3.LINE : ส่งรายละเอียดมาทางไอดีไลน์ watnonggai และแจ้งรายละเอียดเช่นเดียวกับทางอีเมลล์

กองทุนบริจาคโลงศพวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-07777-4