[18-11-2559] โลงศพ 20 โลงพร้อมสำหรับนำไปบริจาคต่อแล้ว สนใจร่วมบุญคลิ๊ก!!

โครงการ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา บริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้
ขณะนี้โลงศพอย่างดีไซส์มาตรฐาน

คิดเป็นมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ได้นำมาไว้ที่วัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งขณะนี้จะสังเกตได้ว่า รูปแบบของโลงนั้นได้เปลี่ยนไป
เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของปัจจัยที่ผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมบุญกันมา
จึงเปลี่ยนรูปแบบของโลงใหม่ ซึ่งไม่มีลายประดับที่สวยงาม

แต่เน้นการใช้งานที่ดีขึ้น และเพิ่มมากขึ้นและค่าใช้จ่ายต่อโลง
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

พร้อมที่จะนำไปมอบต่อให้แก่ผู้ยากไร้ โรงพยายาบาล
และวัดศูนย์รับบริจาคโลงศพต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งจะเป็นที่ใดนั้นทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย
จะได้นำภาพมาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญได้ด้วยตนเองที่
วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
และ โครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้คลิ๊ก!!