วัดหนองก๋ายมอบพระไตรปิฎก ตู้พระไตรปิฎก ให้แก่ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0
โครงการปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
เป็นโครงการที่จะเปิดทางสร้างปัญญา
โดยใช้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก และได้แปลเป็นภาษาไทย
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกศา ได้ศึกษาโดยง่าย

โครงการครั้งนี้ ที่มีโอกาสได้มอบ
พระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกให้แก่
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษย์ศาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 เมษายน 2560

ตู้พระไตรปิฎกอย่างดีพร้อมหนังสือ
พระไตรปิฎกจำนวน 45 เล่ม ได้มอบเป็นที่เรียบร้อย
และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพและบรรยากาศ
มาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน

โพสแนะนำ

No comments

อ่านต่อ... ขอแนะนำ!!

ภาพงานมอบเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 9 ปันน้ำใจได้กุศล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง

โครงการปันน้ำใจได้กุศลของวัดหนองก๋ายครั้งที่ 9 ครั้งนี้นำเครื่องมือการแพทย์ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเส […]
%d bloggers like this: