ตู้พระไตรปิฎก ได้ส่งมาถึงวัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมมอบให้แก่โรงพยาบาลดอยเต่า

0
โครงการปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ทำบุญมอบพระไตรปิฎก-ตู้พระไตรปิฎก
ให้แก่ โรงเรียน-สถานศึกษา-ห้องสมุด-โรงพยาบาล-อื่นๆ

ขณะนี้ตู้พระไตรปิฎกได้ส่งมาถึงวัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมนำไปมอบให้แก่หน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้
ซึ่งในครั้งนี้จะมอบให้แก่โรงพยาบาลดอยเต่า
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
ร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพสายบุญหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล
ทุกท่านที่ทำให้โครงการเพื่อสร้างปัญญาบารมีเริ่มต้นได้อย่างดีงาม

โพสแนะนำ

No comments

อ่านต่อ... ขอแนะนำ!!

%d bloggers like this: