วัดหนองก๋ายมอบพระไตรปิฎก 45 เล่มพร้อมตู้พระไตรปิฎก ให้แก่โรงพยาบาลดอยเต่า จ.เชียงใหม่

0
โครงการปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
เป็นโครงการที่จะเปิดทางสร้างปัญญา
โดยใช้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก และได้แปลเป็นภาษาไทย
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกศา ได้ศึกษาโดยง่าย

โครงการครั้งนี้ ที่มีโอกาสได้มอบ
พระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกให้แก่
โรงพยาบาลดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
18 พฤษภาคม 2560

ตู้พระไตรปิฎกอย่างดีพร้อมหนังสือ
พระไตรปิฎกจำนวน 45 เล่ม ได้มอบเป็นที่เรียบร้อย
และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพและบรรยากาศ
มาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน

โพสแนะนำ

No comments

อ่านต่อ... ขอแนะนำ!!

ร่วมอนุโมทนาบุญกับผ้าป่าสร้างโบสถ์ นำโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

14 กรกฎาคม ที่ผ่านมาคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1นำโดยคุณชาตรี  ตันติวาณิชกิจ ได้น […]
%d bloggers like this: