ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

0

โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2560
โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

องค์แสดงพระธรรมเทศนาคือ พระครูสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน

โพสแนะนำ

อ่านต่อ... ขอแนะนำ!!