รวมภาพพิธีอุปสมบทหมู่ 6 รูป 1 กรกฎาคม 2560 ของวัดหนองก๋าย สร้างหน่อเนื้อนาบุญ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

0
วัดหนองก๋ายได้มีพิธีบวชพระ ตามโครงการบวชพระ 99 รูป 99 วัน สร้างหน่อเนื้อนาบุญ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้แก่กุลุบุตผู้ที่สนใจ
โดยทางวัดหนองก๋ายจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด “บวชฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
แต่ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ของวัดหนองก๋าย
ซึ่งในวันนี้มีกุลบุตรที่มีความพร้อมเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท
จำนวนทั้งสิ้น 6 รูปด้วยกัน และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย
ได้นำภาพผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน

และสำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระสามารถติดต่อได้โดยตรงที่วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

เว็บไซต์วัดหนองก๋าย “โครงการบวชพระ 99 รูป 99 วัน” ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดและบัญชีร่วมบุญ

โพสแนะนำ

อ่านต่อ... ขอแนะนำ!!

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 2,520 ขวด แก่สำนักปฏิบัติธรรมฯ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

วัดหนองก๋ายได้นำน้ำดื่ม ตามโครงการน้ำดื่มของวัดหนองก๋ายมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ สำนักปฏ […]