ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 3 31 กรกฎาคม 2560

0

โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2560
โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ณ วัดมะองค์นก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

องค์แสดงพระธรรมเทศนาคือ พระครูประสิทธิสรคุณ
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกันโพสแนะนำ

อ่านต่อ... ขอแนะนำ!!