ภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 21 สิงหาคม 2560

0
คณะสงฆ์จังหวัีดเชียงใหม่ได้กำหตนดเจริญพระพุทธมนต์
ทั้งพระเณรและญาติโยม ถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลแด่
พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ทุกวัดในวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
และทางวัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน

โพสแนะนำ

No comments

อ่านต่อ... ขอแนะนำ!!

[12 ก.ย. 2560] โลงศพ 10 โลง พร้อมสำหรับนำไปบริจาคแก่ผู้ยากไร้ต่อแล้ว สนใจร่วมบุญคลิ๊ก!!

โครงการ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา บริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ขณะนี้โลงศพอย่างดีไซส์มาตรฐานได้นำมาไว้ที่วัดหน […]
%d bloggers like this: