รวมภาพการอบรมโครงการนำสังคมจิตสาธารณะของวัดหนองก๋าย : โรงเรียนแม่แตง รุ่นที่ 1

0
ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับโครงการนำสังคมจิตสาธารณะของวัดหนองก๋าย
ในครั้งนี้ทางวัดหนองก๋ายได้เปิดต้อนรับ
คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนแม่แตง
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้่งนี้ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน 1 คืนด้วยกัน

วัดหนองก๋ายได้รวบรวมภาพและบรรยากาศมาให้ได้รับชมกัน

โพสแนะนำ

No comments

อ่านต่อ... ขอแนะนำ!!

ปันน้ำใจได้กุศล ครั้งที่ 12 อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์บางส่วนได้มาถึงวัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์บางส่วนได้ส่งถึงวัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังเปิดรับบริจาคสำหรับ […]
%d bloggers like this: