ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 12 วัดปางฮ่าง 28 กันยายน 2560

0

โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2560

โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ณ วัดปางฮ่าง
ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่่
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน

โพสแนะนำ

อ่านต่อ... ขอแนะนำ!!

[ส่งมอบเรียบร้อย]บุญต่อลมหายใจครั้งที่ 1 มอบถังอ๊อกซิเจน 61 ถังให้แก่โรงพยาบาลแม่แตง 1 มีนาคม 2560

1 มีนาคม 260 ถังอ๊อกซิเจน 61 ถังได้มอบให้แก่โรงพยาบาลแม่แตงอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สำหรับใช้และสลับเปลี […]