ตู้พระไตรปิฎก ได้ส่งมาถึงวัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

0
โครงการปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ทำบุญมอบพระไตรปิฎก-ตู้พระไตรปิฎก
ให้แก่ โรงเรียน-สถานศึกษา-ห้องสมุด-โรงพยาบาล-อื่นๆ

ขณะนี้ตู้พระไตรปิฎกได้ส่งมาถึงวัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมนำไปมอบให้แก่หน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้
ในครั้งนี้จะมอบให้แก่ข่วงเสริมธรรมเพื่อชีวิตและสังคม
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
ร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพสายบุญหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล
ทุกท่านที่ทำให้โครงการเพื่อสร้างปัญญาบารมีเริ่มต้นได้อย่างดีงาม

โพสแนะนำ

No comments

อ่านต่อ... ขอแนะนำ!!

[ส่งมอบเรียบร้อย] มอบถังอ๊อกซิเจน 50 ถังให้แก่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชชานุกูลฯ อ.แม่แจ่ม 18 ธันวาคม 2560

18 ธันวาคม 2560 ถังอ๊อกซิเจน 50 ถังได้มอบให้แก่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 6 […]
%d bloggers like this: