[25 พ.ย. 60]ร่วมอนุโมทนาบุญกับสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา ที่นำโลงศพที่ได้รับมอบจากทางวัดหนองก๋ายไปใช้แก่ผู้ยากไร้

0
สมาคมรวมใจเวียงมะลิกาจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับโลงศพ
ในโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ของวัดหนองก๋าย
ก็ได้นำภาพและรายละเอียดการนำไปใช้ต่อมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน
และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายก็ได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว

“วันเสาร์ที่25 พฤศจิกายน2560 เวลา13.00 น. นายบุญมา ขันทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่10 ต.มะลิกา ติดต่อมายังน.ส.กมลพร พิจารย์
นายกสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา จ.เชียงใหม่ เพื่อขออนุเคราะห์โลงศพและผ้าห่อศพ
ให้ลูกบ้านที่เสียชีวิตด้วยโรคชรา คือนางจันทร์ ช่างคำ อายุ 81 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 217 หมู่10 ต.มะลิกา อ.แม่อาย โดยญาติได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพไว้ที่
ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านค่ะ ทางสมาคมฯ ขออนุโมทนมบุญกับเจ้าภาพโลงศพทุกๆคน
ที่บริจาคสายบุญหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลแห่งวัดหนองก๋ายค่ะ”

โพสแนะนำ

No comments

อ่านต่อ... ขอแนะนำ!!

%d bloggers like this: