[27 ก.พ. 61]ร่วมอนุโมทนาบุญกับสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา ที่นำโลงศพที่ได้รับมอบจากทางวัดหนองก๋ายไปใช้แก่ผู้ยากไร้

0
สมาคมรวมใจเวียงมะลิกาจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับโลงศพ
ในโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ของวัดหนองก๋าย
ก็ได้นำภาพและรายละเอียดการนำไปใช้ต่อมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน
และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายก็ได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว

วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา07.30 น.
นายยุทธศาสตร ์ แซ่ล่อ เดินทางมาที่สำนักงานสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา จ.เชียงใหม่
เพื่อขออนุเคราะห์โลงศพและผ้าห่อศพให้กับญาติที่เสียชีวิตคือนายประวิตร์ กิจคณะ
อายุ 55 ปีอยู่ บ้านเลขที่ 357 หมู่13 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ซึ่งทางบ้านมีฐานะยากจนโดยมีนายศราวุฒิ ปินตา นายทะเบียนสมาคมฯ เป็นผู้มอบโลงศพให้ในครั้งนี้

โพสแนะนำ

No comments

อ่านต่อ... ขอแนะนำ!!

%d bloggers like this: