26 มิ.ย. 2562 ความคืบหน้างานสถาปัตย์เจดีย์หน่อเล็ก อุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาจำลอง วัดหนองก๋าย

?แจ้งความคืบหน้าในการสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา จำลอง ของวัดหนองก๋าย ในครั้งนี้ได้นำงานสถาปัตย์ เจดีย์หน่อเล็ก เมื่อประกอบแล้ว แต่ละชิ้นมีน้ำหนักกว่า 37 กิโลกรัมพร้อมพ่นหินทราย

?อุโบสถ ทรงเจดีย์พุทธคยาของวัดหนองก๋ายได้ทำการก่อสร้างขึ้นมา เพื่อให้เป็นถาวรวัตถุที่แสดงถึงพลังแห่งศรัทธา และเป็นการรำลึกถึงสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างหน่อเนื้อนาบุญ สานต่อพระพุทธศาสนา ให้ยาวนานสืบไป

?ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี 358-075297-4

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี 087-2-00700-8

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ โดย วัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี 853-210309-7

?สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้เลยโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59 081-765-6469